Pròtesis fixe

Prótesis fija

¿Qué es una corona dental?

Una corona dental bàsicament és una dent artificial fabricat a mida per al pacient. La corona està buida per dins, ja que es col·loca encaixant a manera de "casquet" sobre una dent natural prèviament tallat. S'utilitza per substituir-lo en cas que es trobi trencat o afeblit.

La col·locació d'un pont dental fixa és un tractament tant estètic com funcional, ja que va a millorar la imatge del somriure del pacient, però a més suposarà una utilitat molt gran en dotar al pacient d'un nou dent amb el qual poder mastegar amb més facilitat.

Els ponts dentals només serveixen per cobrir espais i dents naturals, però no solucionen problemes d'higiene o salut bucodental, de manera que en cas que hi hagi una càries per exemple, haurà de tractar abans poder col·locar el pont.

Que s'ha de fer per posar un pont?

El procediment de col·locació d'un pont dental és similar al d'una corona o funda dental. La diferència és que en aquest cas, realment es van a col·locar diverses peces alhora, i en diverses dents a la vegada.

El dentista haura de reduir la dent pilar i després prendrà les mesures de la dentadura del pacient per mitjà de silicones o impressions digitals per a la fabricació del mateix i que aquest ajust perfectament.

El pont consta de dues o més pilars que suportessin les dents absents. Les corones dels laterals han de col·locar-se sobre les dents naturals que estan a banda i banda de l'espai que ha deixat la dent perdut
.
protesis-fijas4.jpg

Preus dels ponts dentals:

Per fer-nos una idea de quant costa un pont dental hem de tenir en compte una sèrie de variables, ja que no tots els ponts són iguals.

Per començar, depenent del nombre i material de les corones el preu pot oscil·lar molt. Cada corona pot estar fabricada amb metall, metall-porcellana, porcellana o zirconi. Sent el metall el més barat i el zirconi el més car.

Pot oscil·lar entre els 250 € i els 500 € en funció de si són de metall, porcellana, o zirconi. Aquests preus són per corona individual, de manera que com més corones tingui el pont, més car serà. Recordem que com a mínim, un pont dental està format per tres corones.

Marques de Monistrol, 5

Sant Joan Despí (Barcelona)

+34 933 73 63 60

info@novaclinics.cat

C/ de Ferrer i Vidal, 8

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

+34 938 15 13 25

info@novabucal.es

Informació

Segueix-nos